Na aktuálnu tému

Viac informácií

Cena prof. Nemessányiho

Slovenský plynárenský a naftový zväz každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.

Viac

Aktuality

Worshop s názvom  "Význam CNG a LNG na ceste k nízkouhlíkovej ekonomike" sa konal v Banskej Bystrici ...viac

Zachová si zemný plyn miesto v energetickom mixe? Konferencia Trh s plynom 2017... viac (video, Relácia v Energetike, 25.5.2017)

Staviate rodinný dom? Ako sa rozhodnút? Ktoré palivo je najvýhodnejšie? ... viac (video)

Aký je vplyv biomasy na zdravie obyvateľstva a životné prostredie? ... viac

Úvahy a analýzy týkajúce sa budúcnosti zemného plynu a v širšom rámci fosílnych palív vôbec, si navzájom odporujú, sú až dramaticky protirečivé. Aké má postavenie zemný plyn v energetickom mixe, aká je jeho budúcnosť? ... viac

Všetky aktuality

Jesenná konferencia SPNZ

 

Grandhotel Bellevue, 5. - 6.10.2017

Každoročná Jesenná konferencia Slovenského plynárenského a naftového zväzu sa niesla v znamení  Gas Advocacy, environmentálnej politiky, implementácie záverov Parížskej dohody a aplikácie zimného energetického balíčka v Slovenskej republike.

Účastníkom Jesennej konferencie sa prihovoril aj minister životného prostredia SR László Sólymos.